Mærkesager


DESA har siden 1930 arbejdet på at påvirke Folketingets politikere og den siddende regering til at tage hensyn til de mange små- og mindre virksomheder, der udgør underskoven i dansk erhvervsliv.

Erhversorganisationens tværpolitiske arbejde gøres gennem direkte kontakt til de politiske partier, politikerne selv, gennem debatindlæg og kronikker i dagspressen. Desuden korresponderer DESA - Dansk Erhverssammenslutning - ofte med de forskellige ministre og ministerier om specifikke emner.Når et medlem henvender sig til os med et problem af erhvervspolitisk karakter, vil vi i reglen tage sagen op, når den har principiel betydning. På den måde er vore medlemmer med i dette vigtige arbejde.

DESA har ambitioner på medlemmernes vegne og ved, at forbedrede vilkår for de små og mellemstore virksomheder er forudsætningen for en fortsat vækst i Danmark. Derfor fokuserer DESA på følgende:

  • DESA arbejder proaktivt på at sikre medlemmerne de bedste drifts- og udviklingsbetingelse
  • DESA arbejder på at være medlemmernes talerør til de relevante politiske organer
  • DESA arbejder på at udfordre medlemmerne på deres forretningsmæssige ambitioner
  • DESA arbejder på at understøtte medlemmerne med konstant at professionalisere deres forretning
  • DESA arbejder på at hjælpe medlemmerne med at udvide deres forretningsmæssige netværk
  • DESA er medlemmernes “trusted advisor” og ambassadør!

Hvad står vi for?
DESA arbejder, til enhver tid, på at være en aktiv del af erhvervsdebatten i Danmark, både ved at præge de politiske beslutningstagere direkte og via pressen og de sociale medier.

Fordele ved medlemskab
DESA arbejder bl.a. for færre økonomiske byrder og mindre kontrol.


Årets Erhvervspolitiker

DESA har siden 1976 hvert år kåret en politiker, som har ydet en særlig indsats for at bedre erhvervslivets vilkår til Årets Politiker.

Den 25. november 2016 blev prisen som Årets politiker overrakt til Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Prisen blev overrakt af DESAs formand Colette Brix, som begrundede valget af Inger Støjberg:

”Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg indstilles til prisen som årets politiker, fordi hun som den første minister på området reelt har taget fat om at løse integrationens kerneproblemer, så erhvervslivet kan spille en rolle i forhold til at få nytilkomne danskere ud på arbejdsmarkedet.

Inger Støjberg har taget et reelt opgør med den misforståede offentlige forsørgelse af indvandrere, hvor en positiv indstilling om at arbejde og tage vare på sig selv i mange tilfælde er erstattet af et liv på offentlig forsørgelse. Med de tiltag, hun har iværksat, ser Dansk Erhvervssammenslutning en reel mulighed

for, at vi i fremtiden kan integrere langt flere indvandrere end vi har gjort hidtil."

Igennem årene er prisen givet til så forskellige politikere som: Poul Schlüter, Bertel Haarder, Erhard Jakobsen, Peter Brixtofte to gange, Jens Kramer Mikkelsen, Anders Fogh Rasmussen, Bendt Bendtsen, Anders Samuelsen og Lars Løkke Rasmussen.