Bliv medlem nu


Hvorfor blive medlem?

DESA er en landsdækkende brancheforening med medlemmer fra mange forskellige brancher.

DESA står på de små erhvervsdrivendes side og arbejder aktivt for bedre vilkår for de små virksomheder.

Hvad står vi for?

  • Væk med bureaukrati, administrativt bøvl og økonomiske byrder
  • Nej, til flere afgifter og gebyrer
  • Nej, til kontrol for kontrollens skyld
  • Nej, til diskrimination af personligt ejede virksomheder

Fordele

  • Få adgang til et netværk af virksomheder
  • Seminarer og gå-hjem-møder

Meld dig ind vha. formularen eller giv et kald til sekretariatet på tlf. 29 35 44 22.

Kontingent 1.975 kr. ekskl. moms pr. år (fuldt fradragsberettiget).