Meld dig ind nu


Bliv medlem! Sammen er vi stærke!

DESA er en landsdækkende brancheforening med medlemmer fra mange forskellige brancher.
DESA står på de små erhvervsdrivendes side og arbejder aktivt for bedre vilkår for de små virksomheder.

Hvad står vi for?
• Væk med bureaukrati, administrativt bøvl og økonomiske byrder
• Nej, til flere afgifter og gebyrer,
• Nej, til kontrol for kontrollens skyld
• Nej, til diskrimination af personligt ejede virksomheder

Fordele:
• Få adgang til et netværk af virksomheder
• Seminarer og gå-hjem-møder

Meld dig ind pr. mail sekretaer@desa.dk eller et kald til sekretariatet på 29 35 44 22.

Kontingent 1.975 kr. ekskl. moms pr. år (fuldt fradragsberettiget).